Project Levenslang leren

Jongeren met een beperking wordt meestal de mogelijkheid ontzegd om zelf beslissingen te nemen, vanwege vooropgezette ideeën en vooroordelen over hun capaciteiten, en soms ook door barrières in de communicatie.

Om deze jongeren te helpen voor zich zelf op te komen en voor zich zelf te zorgen op de lange duur, leert Niketan hun beslissingen te nemen in hun persoonlijk leven.  Dit doen we met het levenslang leren trainingspakket ‘The Right to Decide’, welke bestaat uit drie modules:

Module: My Way to Work

Jongeren met een handicap willen betrokken zijn bij zinvolle activiteiten, die zowel nuttig als leuk zijn. Ze willen een baan, die hen een sociale status en een plek in de samenleving geeft. Maar ze interpreteren of begrijpen het sociale gedrag van anderen soms verkeerd.  Om jongeren te helpen betere sociale vaardigheden te verwerven, bieden wij de training ‘My Way to Work’ aan. De training bestaat uit algemene vaardigheden zoals hoe je een vraag stelt en iemand bekritiseert, maar ook hoe je je kleedt en gedraagt op de werkvloer en wat je eigen sterke en zwakke punten zijn. Deze module is in nauwe samenwerking met Brug naar Werk gemaakt.

Module: It’s my Body

Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van ieder mens. Toch is er nog een groot taboe op het onderwerp zeker als het over mensen met een verstandelijke handicap gaat. In onze training ‘It’s my body’ leren we jongeren hoe ze zichzelf kunnen zien en hoe ze zich daar naar gedragen. We leren ze hun eigen lichaam en dat van iemand van het andere geslacht te begrijpen. We leren ze gepaste uitingen van seksualiteit, zodat ze minder slachtoffer worden van seksueel geweld en hoe ze zich daar zelf tegen kunnen beschermen.  Het gaat om kleine hoeveelheden informatie die op een duidelijke, correcte en positieve manier gebracht worden door een persoon die zij kennen en vertrouwen. Deze module is met didactische ondersteuning van Sanderijn van der Doef  gemaakt.

Sanjida

Module: On my Own

Het leren omgaan met geld is een belangrijke verantwoordelijkheid van een ouder om aan kinderen te leren.  Maar omdat de meeste ouders in Bangladesh nauwelijks in staat zijn om hun eigen geld te beheren, leren ze hun kinderen die belangrijke vaardigheden ook niet. Als de kinderen een verstandelijke beperking hebben, menen veel ouders, dat het al helemaal geen zin heeft. De training ‘On my Own’ omvat het herkennen van de waarde van geld, het maken en bijhouden van een huishoudboekje, het openen van een bankrekening, het sparen van geld en het  maken van financiële plannen voor de toekomst.

De weg naar werk

De bestaande arbeidssector is commercieel en concurrerend, en jongeren met een beperking kunnen vaak niet meedingen naar een betaalde baan. In deze situatie is het absoluut noodzakelijk om werksituaties te creëren die geschikt zijn voor mensen met een beperking. Waar ze de kans krijgen om zich in te zetten en een win-winsituatie te creëren voor henzelf én voor hun werkgevers. DRRA en Niketan maken bedrijven en lokale winkeliers ontvankelijk voor het belang van gelijke kansen en het creëren van een werksituatie die geschikt is voor mensen met een beperking. Daarnaast hebben we een houtwerkplaats, een naai atelier en een zorgboerderij om jongeren met een beperking op te leiden en van werk te voorzien.

Lees meer over de beschermde werkplekken van Niketan.

Ondersteun dit project

Draag bij aan de projecten levenslang leren met een donatie of help ons op een andere manier.

Doneer nu 

Of help mee op een andere manier

Projectkosten

Totaal Per kind
€26.775 €425
per jaar
€35
per maand

Verhalen

Nieuws

18 juni 2024 Campagne: Ieder kind verdient een kans

Shodib heeft het syndroom van Down. Nog geen 6 jaar geleden was hij de ‘dorp dwaas’. Nauwelijks gekleed…

Lees verder

16 december 2019 Wij zijn geslaagd!

Na een opleiding van drie jaar, slagen 14 jongeren voor de “My Way to Work” training. De training…

Lees verder

7 september 2016 The right to decide

In het VN verdrag voor mensen met een handicap staat dat zij net als anderen mogen meedoen in…

Lees verder

8 december 2016 Right to decide

Stel je voor dat je 7 dagen in de week, 17 uur per dag 3 trappen op en…

Lees verder

18 juni 2024 Nuffic project : ‘We Care’

Het regeringsbeleid in Bangladesh is erop gericht om diensten en informatieverstrekking op het gebied van seksuele en reproductieve…

Lees verder

3 april 2017 Het recht op seksuele voorlichting

Een meisje van 14 jaar zit tegenover mij, geagiteerd verteld ze met een grote lach op haar gezicht…

Lees verder

17 september 2018 ‘Ik dacht dat jongens ook ongesteld werden’!

Mary (niet haar echte naam) is 13 jaar, ze woont in een kleine nederzetting in thana Daulatpur. Mary…

Lees verder

29 november 2017 Everybody Matters (SRHR publicatie)

Op 23 november ontving speciale VN rapporteur Ms. Catalina Devandas Aguilar, het boek ‘Everybody Matters’ – over seksuele…

Lees verder

18 juni 2024 Fotoboek ‘Untold desires’

Het boek ‘Untold desires’ toont de verhalen van lichamelijk gehandicapten in Bangladesh in de leeftijd van 20-40 jaar…

Lees verder

16 december 2019 Tumpa wint ‘Joeta’ award.

Tumpa is doof,  17 jaar oud en ze kreeg onlangs de Joeta of wel de ‘Winner Award’ uitgereikt…

Lees verder

Onderwerpen

  • Onderwijs

    Het bieden van een uitdagende leeromgeving, dat uitgaat van de mogelijkheden en rekening houdt met de handicap.

  • Socialisatie

    Het actief bevorderen en stimuleren van de participatie van kinderen en jongeren met een handicap in de maatschappij.