Word donateur Nalaten via uw testament Schenken met belastingvoordeel

Help mee Word donateur

Geef jij een kind een mooiere toekomst?

Wil je donateur worden en Niketan voor langere tijd steunen? Zonder donateurs kan Niketan zijn werk niet doen. Bekijk de mogelijkheid om te doneren met belastingvoordeel.

Lees onze resultaten in het jaarverslag.

Nalaten via uw testament

Niketan biedt al 20 jaar hoogwaardige zorg en onderwijs aan kinderen met een complexe handicap in Bangladesh. Voor vele kinderen hebben wij al een verschil kunnen maken, maar onze hulp en zorg zal ook de komende 20 jaar nog hard nodig zijn. Uw steun is daarbij van groot belang. Door Niketan in uw testament op te nemen geeft u deze kinderen uitzicht op een betere toekomst.

Legaat of erfstelling

U kunt nalaten via een legaat of via een erfstelling. Een legaat is een vast omschreven bedrag (of specifieke bezittingen). Een erfstelling betekent dat u al uw bezittingen (of een percentage daarvan) nalaat aan Niketan. Voor beide geldt dat u een testament moet laten opstellen bij de notaris.

Geen erfbelasting

Stichting Niketan is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst. Daardoor is Niketan vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting. Uw hele erfenis of legaat aan Niketan komt dus ten goede aan kinderen met een complexe handicap in Bangladesh. Helpt u mee onze droom waar te maken?

Uw notaris heeft de volgende gegevens nodig voor het opnemen van Stichting Niketan in uw testament.
Statutaire naam: Stichting Niketan, Statutaire zetel: Pijnacker Adres: Itterbeek 7 - 2641 TW Pijnacker Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 27173896

Meer informatie

Wilt u Niketan opnemen in uw testament? Hebt u vragen over de bestemming of besteding van uw nalatenschap of wilt u meer weten over testamenten, erfrecht en erfbelasting? Neem dan voor een persoonlijk advies contact op met Antoinette Termoshuizen

i Doneren met belastingvoordeel

Als je minstens 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt en dit vastlegt in een schenkingsovereenkomst, kun je een deel van je donatie terugkrijgen van de belasting. Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is Niketan vrijgesteld van schenkingsrecht en betaalt het geen belasting over het bedrag dat je ons geeft.

Download schenkingsovereenkomst

Rekenvoorbeeld

De hoogte van de belastingteruggave bij een periodieke schenking is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. Bereken uw voordeel zelf met de schenkingscalculator

Jaarinkomen
€39.000
Belastingschijf
42%
Jaarlijkse donatie
€100
Belastingvoordeel
€42
U doneert €100
Niketan ontvangt €100
U betaalt netto €58