Nieuws Nuffic project : ‘We Care’

Het regeringsbeleid in Bangladesh is erop gericht om diensten en informatieverstrekking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) te versterken. Om dat te bereiken moet de kennis van de gezondheidswerkers die werkzaam zijn op het gebied van SRGR worden verbeterd en verbreed. Met name om er voor te zorgen dat ook kwetsbare vrouwen en mannen, jongeren, mensen met een handicap en mensen uit minderheidsgroepen worden bereikt.

Het “We Care” project wil een bijdrage leveren aan dit doel door gezondheidswerkers heel gericht te trainen zodat de kwaliteit van de door hen te leveren SRGR-diensten zowel binnen de lokale overheid als in dorpen en op scholen toeneemt. Daarnaast richt het “We Care” project zich op het bijspijkeren van de kennis, kunde en motivatie van de bij SRGR betrokken leidinggevenden. Dit is nodig om het leveren van kwalitatief hoogstaande en inclusieve SRGR-diensten ook op langere termijn te kunnen waarborgen.

De belangrijkste doelgroepen van het “We Care” project zijn de Family Welfare Visitors (FWV), de Family Welfare Assistants(FWA), de Sub-Assistant Community Medical Officers (SACMOs) en hun leidinggevenden (Family Planning Inspectors en Mother and Child Health Medical Officers).

Projectdoelstelling:

Ongelimiteerde toegang voor iedereen tot alle diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Impact op lange termijn:

  • Betere voorlichting en meer keuzevrijheid voor jongeren over hun seksualiteit
  • Betere toegang tot voorbehoedsmiddelen en geneesmiddelen
  • Betere publieke en particuliere gezondheidszorg voor gezinsplanning, zwangerschappen en bevallingen, inclusief veilige abortussen
  • Meer aandacht voor de seksuele en reproductieve rechten van jongeren, mensen met een handicap, mensen uit minderheidsgroepen en groepen aan wie deze rechten momenteel worden ontzegd.
  • Bij het nastreven van deze langetermijndoelen richt het “We Care” project zich met nadruk op kwetsbare, vaak jongere vrouwen en mannen, mensen met een handicap en minderheden.

We Care

Projectaanpak:

Het project werkt op meerdere niveaus.

  • Op institutioneel niveau: Het vergroten van de competenties van het National Institute for Population Research and Training (NIPORT), Family Welfare Visitor Training Institutes en regionale opleidingscentra. Dit wordt bereikt door SRGR en gendertransformatieve, op gelijke rechten gebaseerde en praktijkgerichte benaderingen in de bestaande curricula te integreren.
  • Op organisatorisch en onderwijskundig niveau: Voortbouwen op bestaande resultaten op het gebied van SRGR in Bangladesh en daarbij gebruik maken van de stand-alone SRGR curricula die eerder ontwikkeld zijn en de pogingen die in het verleden gedaan zijn om houding en waarden en normen rond SRGR te veranderen.
  • Op individueel niveau: Leerkrachten worden bijgespijkerd op de onderwerpen SRGR en gender met eenfocus op kwetsbare groepen.

 

Partners:

NIPORT speelt een centrale rol bij de integratie van SRGR in de kern curricula van kaders die SRG-diensten leveren, het opbouwen van de benodigde specifieke kennis van trainers en het bewaken van de opleidingskwaliteit.

DGFP (Directorate General of Family Planning) neemt het voortouw in het bepalen van de belangrijkste trainingsbehoeften van haar medewerkers in het veld. DGFP draagt via haar eigen opleiders en SRGR-deskundigen ook bij aan de benodigde aanpassing van curricula en de daaropvolgende (her)opleiding van de medewerkers in het veld en hun leidinggevenden.

KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen) is verantwoordelijk voor de algehele cooördinatie van het “We Care” project. Daarnaast heeft KIT de leiding bij de inhoudelijke aanpassing van de bestaande curricula gericht op de integratie van SRGR en het versterken van de toezichtmechanismen.

RedOrange heeft als taak om interactieve leermiddelen en materialen te ontwikkelen ter ondersteuning van de trainingsmethoden. RedOrange is daarnaast belast met de coördinatie van de samenwerking met de Bengaalse partners, waaronder ook het faciliteren van hun deelname aan relevante online platforms valt.

Rutgers ziet erop toe dat uitgebreide seksuele voorlichtingsmodules die al eerder in Bangladesh zijn ontwikkeld, zullen worden gebruikt -en waar nodig uitgebreid – ten dienste van met name de door SACMO’s gegeven SRGR lessen op scholen.

Niketan levert specifieke deskundigheid die erop gericht is dat de behoeften van mensen met een handicap consequent worden meegenomen in alle projectgerelateerde activiteiten. Dit geldt vanaf het stadium van het inventariseren van de trainingsbehoefen via de ontwikkeling van curricula tot en met het daadwerkelijk geven van trainingen aan de doelgroepen.

Nieuws

4 juni 2024 Jaarverslag 2023

Met heel veel plezier delen we u hierbij de link naar ons jaarverslag. 2023 was het jaar…

Lees verder

18 juni 2024 Ben jij gelukkig?

Geluk is voor iedereen anders, maar het gevoel ontstaat van binnenuit. Vele factoren beïnvloeden je gevoel van geluk.

Lees verder