Project Vroeghulp

Vroeghulp is bedoeld voor ouders die vermoeden dat hun kind van 0 tot 5 jaar ontwikkelingsproblemen heeft en voor ouders die het gevoel hebben dat er iets mis is met hun kind, maar niet precies weten wat. Het vroeghulp programma heeft een regionale functie en werkt nauw samen met de lokale gezondheidscentra.

Voor alle kinderen zijn de eerste levensjaren een belangrijke tijd om de basis te leggen voor levenslang leren en meedoen in de samenleving. Ook is het een belangrijke periode om een mogelijke ontwikkelingsvertraging en een beperkende aandoening te voorkomen. Ouders hebben over het algemeen onvoldoende kennis van de ontwikkeling van kinderen en van de verschillende handicaps die er zijn. Ze hebben vaak onrealistische verwachtingen (lage of hoge) over het veranderen van de toestand van hun kind en weten niet hoe zij de optimale ontwikkeling van hun kind kunnen ondersteunen.

Niketan biedt de ouders in Bangladesh een interactief programma van observatie, behandeling en dagopvang. De unieke mogelijkheden van het kind en de ouder staan hierin centraal. De ouders maken onderdeel uit van het programma en leren om de ontwikkeling van het kind op een speelse manier te stimuleren. Niketan geeft voorlichting, traint ouders, leerkrachten en zorg professionals, verbetert de kwaliteit van de zorg en draagt bij met passende ontwikkelingsmethodieken.

Fysiotherapeut met moeder en kind

De kinderen worden aangemoedigd om hun vaardigheden te ontwikkelen binnen hun mogelijkheden door gebruik te maken van het ‘kleine stapjes model’.  Dit model geeft begeleiders inzicht in de ontwikkeling van het kind en de kleine stapjes die moeten worden gezet om nieuwe vaardigheden te leren.

Het vroeghulp programma biedt een breed scala aan activiteiten en voorzieningen, zoals:

 • Lichamelijke vaardigheden (reiken, kruipen, lopen, tekenen, bouwen met blokken)
 • Cognitieve vaardigheden (denken, leren, problemen oplossen)
 • Communicatieve vaardigheden (praten, luisteren, vragen)
 • Algemene dagelijkse levensverrichtingen (eten, aankleden)
 • Sociaal-emotionele vaardigheden (spelen, omgaan met anderen, onderhandelen)
 • Sensorische informatieverwerking (omgaan met texturen, smaken, geluiden, geuren)
 • Trainings programma’s voor ouders (Reaching the Hard to Reach)

Het vroeghulp programma bevordert het begrip voor en de bewustwording van beperkingen om zo een meer inclusieve leef- en leer omgeving te creëren voor kinderen en jongeren met een beperking.

Lees het verhaal van Tamim

Ondersteun dit project

Draag bij aan het project vroeghulp met een donatie of help ons op een andere manier.

Doneer nu 

Of help mee op een andere manier

Projectkosten

Totaal Per kind
€18.561 €269
per jaar
€23
per maand

Verhalen

Nieuws

27 juni 2024 Naast ‘zorg bieden ook ‘kennis en ervaring delen’.

Zoals aangegeven in het beleidsplan ‘Niketan 2020’ willen we de komende jaren de kennis die is opgebouwd, beschikbaar…

Lees verder

17 september 2018 Reaching the hard to reach

Nog steeds hebben een groot aantal kinderen met een beperking te maken met uitsluiting en discriminatie. Ze zijn…

Lees verder

5 december 2018 Statafels te koop!

Statafels worden in Nederland geassocieerd met feestjes, gezellig samen een borrel drinken en een hapje pakken. Ook wordt…

Lees verder

12 december 2022 Familieleven in Bangladesh en de rol van vaders

Ik kom nu al bijna 30 jaar in Bangladesh en blijf mij verbazen over het familieleven in dit…

Lees verder

11 december 2023 Hebben kinderen met een beperking ook rechten?

Kinderen hebben rechten, ze zijn tenslotte ook mensen. Alle mensenrechten gelden ook voor alle kinderen. Het maakt niet…

Lees verder

22 juli 2024 Instructievideo’s over kruipen, staan en lopen.

Met trots laten we u weten dat de laatste video’s gericht op de grove motoriek klaar zijn. Het…

Lees verder

25 september 2023 Kennisdelen via een kennisplatform

Een belangrijke doelstelling voor Niketan is het delen van kennis en kunde. De afgelopen 25 jaar hebben we…

Lees verder

Onderwerpen

 • Onderwijs

  Het bieden van een uitdagende leeromgeving, dat uitgaat van de mogelijkheden en rekening houdt met de handicap.

 • Paramedische zorg

  Het bieden van zorg gericht op het beter functioneren van het lichaam, het bieden van hulpmiddelen en aanpassingen.

 • Socialisatie

  Het actief bevorderen en stimuleren van de participatie van kinderen en jongeren met een handicap in de maatschappij.

 • Voeding

  Ouders bewust maken van gezonde voeding en het voorkomen van ondergewicht en aan voeding gerelateerde complicaties.  

 • Vroege interventies

  Ouders ondersteuning en advies bieden bij het vermoeden van problemen in de ontwikkeling van hun jonge kind.