Nieuws Hebben kinderen met een beperking ook rechten?

Kinderen hebben rechten, ze zijn tenslotte ook mensen. Alle mensenrechten gelden ook voor alle kinderen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe je eruitziet, of je rijk bent of arm of dat je een handicap hebt. Daar mag geen onderscheid in worden gemaakt. Mensenrechten zijn onvoorwaardelijk en gebaseerd op wederzijds respect. Eigenlijk is er weinig verschil tussen mensen- en kinderrechten.

Maar waarom zijn er dan kinderrechten? Kinderrechten zijn belangrijk omdat kinderen nog in ontwikkeling zijn en daarbij afhankelijk zijn van zorg, liefde en aandacht van volwassenen. Kinderrechten zijn de minimumeisen waaraan voldaan moet worden in de omgang met, en de zorg voor kinderen. De rechten van het kind zijn afspraken over hoe we met kinderen moeten omgaan. De afspraken gaan over het leven van een kind thuis, op school en daarbuiten. Over wat ouders moeten doen en waar de (nationale en lokale) overheid voor moet zorgen.

Artikel 23

Artikel 23 van het VN Kinderrechten verdrag bepaalt dat kinderen met een beperking goede zorg en onderwijs moeten kunnen krijgen, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen (in de breedste zin van het woord). Ze moeten ook zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en meedoen, net als ieder ander, in de samenleving.

Net als andere kinderen zijn kinderen met een handicap ook vrij om te denken wat ze willen en mogen zij ook een eigen mening hebben. De overheid in ieder land waar het Kinderrechtenverdrag is geratificeerd, moet ervoor zorgen dat kinderen met een beperking een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Dat betekent dat ze het recht hebben om zo veel mogelijk thuis te wonen en naar een gewone school in de buurt te gaan. Kinderen met een handicap moeten toegang te hebben tot onderwijs zonder discriminatie en op basis van gelijkheid en gelijkwaardigheid.

Verdrag voor mensen met een beperking

Naast het mensen- en kinderrechten verdrag, is er ook nog een speciaal verdrag dat de rechten van mensen met een beperking definieert. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Een van de artikelen in dit speciale VN Verdrag bepaalt dat kinderen met een handicap recht hebben op inclusief regulier onderwijs (Art. 24). In veel landen wordt hieraan gewerkt, maar er is nog een lange weg te gaan!

Het VN Kinderrechten verdrag verbiedt discriminatie van kinderen, daarnaast verbiedt het VN Handicap verdrag discriminatie van mensen met een beperking. Je zou zeggen dat kinderen met een handicap dubbel beschermd zijn, maar helaas is dat in de praktijk niet zo.

Kinderen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. De grootste handicap voor kinderen met een beperking is niet zo zeer hun beperking zelf, maar de negatieve houding van, en uitsluiting door de samenleving. Een meer toegankelijke samenleving moet worden gecreëerd voor elk kind. Kinderen met een beperking moeten van jongs af aan naar eigen wens en vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Dus aan iedereen de taak om ervoor te zorgen dat deze kinderen samen kunnen spelen, samen naar school kunnen en samen kunnen bijdragen aan een wereld waar inclusiviteit de normaalste zaak van de wereld is.

Nieuws

4 juni 2024 Jaarverslag 2023

Met heel veel plezier delen we u hierbij de link naar ons jaarverslag. 2023 was het jaar…

Lees verder

24 juni 2024 Ben jij gelukkig?

Geluk is voor iedereen anders, maar het gevoel ontstaat van binnenuit. Vele factoren beïnvloeden je gevoel van geluk.

Lees verder