NieuwsNaast ‘zorg bieden ook ‘kennis en ervaring delen’.

Zoals aangegeven in het beleidsplan ‘Niketan 2020’ willen we de komende jaren de kennis die is opgebouwd, beschikbaar en toegankelijk maken voor de overheid en organisaties die zich met dezelfde ontwikkelingen in (andere regio’ s van) Bangladesh bezighouden. We willen dit onder andere realiseren door het beschrijven van het “Niketan model” waarin we onze ervaringen en benadering, die uniek is voor Bangladesh, zo neerschrijven dat anderen het ook kunnen gaan toepassen.

We hebben in Dhaka een survey gedaan onder ouders met een verstandelijk gehandicapt kind, daaruit blijkt dat er enorme behoefte is aan kwaliteit onderwijs. Ouders geven aan ontevreden te zijn over de huidige opvang en onderwijs mogelijkheden. Er is een gebrek aan kennis en methodieken.

We hebben de belangrijkste partners in Bangladesh geïnventariseerd en zijn een samenwerkingsverband aangegaan met de Parents Forum for Differently Abled. Samen met hun gaan we het bewustzijn omtrent de mogelijkheden van kinderen met een beperking vergroten en een training module ontwikkelen voor een betere interactie tussen ouder en kind.

We zijn ook in gesprek met een bedrijf die als maatschappelijk verantwoord ondernemen de kwaliteit van het door de Bengaalse overheid ondersteunde special onderwijs wil verbeteren. Zowel dit bedrijf als het Parents Forum werken samen met de overheid, waardoor Niketan beter in staat zal zijn bij te dragen aan beleidsontwikkeling op nationaal niveau.

 

Nieuws

12 december 2022 De zon schijnt weer in onze school in Dhaka

In eerdere nieuwsbrieven vertelden wij u over de tegenslagen die we in onze school in Dhaka hadden.

Lees verder

12 december 2022 Familieleven in Bangladesh en de rol van vaders

Ik kom nu al bijna 30 jaar in Bangladesh en blijf mij verbazen over het familieleven in dit…

Lees verder