Nieuws Naast ‘zorg bieden ook ‘kennis en ervaring delen’.

Zoals aangegeven in het beleidsplan ‘Niketan 2020’ willen we de komende jaren de kennis die is opgebouwd, beschikbaar en toegankelijk maken voor de overheid en organisaties die zich met dezelfde ontwikkelingen in (andere regio’ s van) Bangladesh bezighouden. We willen dit onder andere realiseren door het beschrijven van het “Niketan model” waarin we onze ervaringen en benadering, die uniek is voor Bangladesh, zo neerschrijven dat anderen het ook kunnen gaan toepassen.

We hebben in Dhaka een survey gedaan onder ouders met een verstandelijk gehandicapt kind, daaruit blijkt dat er enorme behoefte is aan kwaliteit onderwijs. Ouders geven aan ontevreden te zijn over de huidige opvang en onderwijs mogelijkheden. Er is een gebrek aan kennis en methodieken.

We hebben de belangrijkste partners in Bangladesh geïnventariseerd en zijn een samenwerkingsverband aangegaan met de Parents Forum for Differently Abled. Samen met hun gaan we het bewustzijn omtrent de mogelijkheden van kinderen met een beperking vergroten en een training module ontwikkelen voor een betere interactie tussen ouder en kind.

We zijn ook in gesprek met een bedrijf die als maatschappelijk verantwoord ondernemen de kwaliteit van het door de Bengaalse overheid ondersteunde special onderwijs wil verbeteren. Zowel dit bedrijf als het Parents Forum werken samen met de overheid, waardoor Niketan beter in staat zal zijn bij te dragen aan beleidsontwikkeling op nationaal niveau.

 

Nieuws

30 mei 2023 Jaarverslag 2022

Met veel trots en plezier presenteren we ons jaarverslag. Elk jaar is bijzonder op zijn eigen manier, zo…

Lees verder

30 mei 2023 Evaluatie CBR-programma

Met bijna tien jaar ervaring in het implementeren van Community Based Rehabilitation (CBR), hebben DRRA en Niketan, Huib…

Lees verder