Nieuws Naast ‘zorg bieden ook ‘kennis en ervaring delen’.

Zoals aangegeven in het beleidsplan ‘Niketan 2020’ willen we de komende jaren de kennis die is opgebouwd, beschikbaar en toegankelijk maken voor de overheid en organisaties die zich met dezelfde ontwikkelingen in (andere regio’ s van) Bangladesh bezighouden. We willen dit onder andere realiseren door het beschrijven van het “Niketan model” waarin we onze ervaringen en benadering, die uniek is voor Bangladesh, zo neerschrijven dat anderen het ook kunnen gaan toepassen.

We hebben in Dhaka een survey gedaan onder ouders met een verstandelijk gehandicapt kind, daaruit blijkt dat er enorme behoefte is aan kwaliteit onderwijs. Ouders geven aan ontevreden te zijn over de huidige opvang en onderwijs mogelijkheden. Er is een gebrek aan kennis en methodieken.

We hebben de belangrijkste partners in Bangladesh geïnventariseerd en zijn een samenwerkingsverband aangegaan met de Parents Forum for Differently Abled. Samen met hun gaan we het bewustzijn omtrent de mogelijkheden van kinderen met een beperking vergroten en een training module ontwikkelen voor een betere interactie tussen ouder en kind.

We zijn ook in gesprek met een bedrijf die als maatschappelijk verantwoord ondernemen de kwaliteit van het door de Bengaalse overheid ondersteunde special onderwijs wil verbeteren. Zowel dit bedrijf als het Parents Forum werken samen met de overheid, waardoor Niketan beter in staat zal zijn bij te dragen aan beleidsontwikkeling op nationaal niveau.

 

Nieuws

29 mei 2024 Ben jij gelukkig?

Geluk is voor iedereen anders, maar het gevoel ontstaat van binnenuit. Vele factoren beïnvloeden je gevoel van geluk.

Lees verder

11 december 2023 Hebben kinderen met een beperking ook rechten?

Kinderen hebben rechten, ze zijn tenslotte ook mensen. Alle mensenrechten gelden ook voor alle kinderen. Het maakt niet…

Lees verder