ProjectInclusief onderwijs

Inclusief onderwijs wordt gezien als de betaalbare oplossing voor speciaal onderwijs, het zorgt er voor dat het kind kan opgroeien in de vertrouwde omgeving. Bij inclusief onderwijs wordt de nadruk gelegd op het aanvaarden van de verscheidenheid. Kinderen met een handicap of leerstoornis worden niet uit de gewone schoolomgeving weggehaald.

In Bangladesh is inclusief onderwijs met klassen van ruim 50 leerlingen en onvoldoende ondersteuning vanuit de overheid een ware uitdaging. De scholen zijn niet in staat specifieke hulp te bieden aan de kinderen met een handicap of leerstoornis. De voorstanders stellen dat deze kinderen zeer veel opsteken door te leren van klasgenoten, terwijl de tegenstanders aan geven dat het leren van anderen tegenvalt, omdat het kind fysiek wel in dezelfde omgeving is, maar in werkelijkheid helemaal niet echt meedoet met het klasgebeuren.

Niketan begeleidt in de thana’s Baniajuri, Ghior en Daulatpur 40 scholen en 120 leerkrachten bij het plaatsen van 70 leerlingen met een leerstoornis of handicap. Niketan volgt de leerlingen nauwgezet, organiseert trainingen en informatiebijeenkomsten voor de leerkrachten en interactieve middagen voor de ongeveer 6400 medeleerlingen. Niketan bereikt hiermee dat kinderen met een handicap beter geaccepteerd worden en meer onderdeel worden van de klas en het klasgebeuren.

Inclusief onderwijs

Tijdens trainingen blijkt dat de leerkrachten veel moeite hebben bij het toepassen van andere leertechnieken en het betrekken van de leerlingen in hun lessen. Lesgeven op de school verloopt in Bangladesh nogal ouderwets; vanuit een wat autoritaire onderwijsstijl van de leraar, praat hij/zij tegen de kinderen; de kinderen worden geacht te luisteren, waarbij nadenken en vragen stellen nog niet wordt gestimuleerd. Kinderen met een visuele of andere beperking kunnen hierdoor onvoldoende meekomen.

Met andere woorden, het gebrek aan moderne participatieve onderwijskundige vaardigheden van de leraren valt bij lesgeven aan kinderen met een beperking extra zwaar. Door gebrek aan kennis over leermethodieken en intelligenties kunnen ze onvoldoende anticiperen op de behoeftes van kinderen.

Voor basisschool leerlingen zijn er bijeenkomsten geweest waarin we ze basis gebarentaal leerden, hoe het is om gehandicapt te zijn en welke rol zij kunnen spelen om een klasgenoot met een handicap te helpen.

Niketan werkt samen met het Ministerie van Onderwijs.

Lees ook hoe we kinderen voorbereiden op werk.

Ondersteun dit project

Draag bij aan de projecten voor inclusief onderwijs met een donatie of help ons op een andere manier.

Doneer nu

Of help mee op een andere manier.

Projectkosten

TotaalPer kind
€1470€21
per jaar
€1,75
per maand

Verhalen

Nieuws

27 juni 2021 Een lesje: ‘Ervaar het maar’ voor basisschool leerkrachten

Inclusief onderwijs wordt gezien als de betaalbare oplossing voor speciaal onderwijs, het zorgt er voor dat het kind…

Lees verder

Onderwerpen

  • Onderwijs

    Het bieden van een uitdagende leeromgeving, dat uitgaat van de mogelijkheden en rekening houdt met de handicap.

  • Socialisatie

    Het actief bevorderen en stimuleren van de participatie van kinderen en jongeren met een handicap in de maatschappij.