Project Inclusief onderwijs

Inclusief  onderwijs is onderwijs waarbij kinderen met en zonder leerproblemen of met en zonder een handicap samen spelen en leren. Onderwijs is een recht voor ieder kind. (VN Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap)

Het samen spelen en leren zou eigenlijk al moeten starten op jonge leeftijd, thuis en in de lokale gemeenschap, voordat kinderen schoolplichtig worden. Zodat deze kinderen bij het bereiken van de basisschoolleeftijd, samen naar dezelfde school kunnen in hun eigen omgeving.  Met waar nodig zorg en ondersteuning, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen – cognitief, fysiek en sociaal-emotioneel. Het uitgangspunt moet zijn steun op maat, niet de medische kwalificatie.

inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs erkent en respecteert dat ieder kind uniek is en dat dus een onderwijssysteem flexibel en aanpasbaar moet zijn. Met andere woorden,  het system moet zich aanpassen aan het kind, in plaats van andersom. Daarom ook moeten reguliere leerkrachten hun expertise vergroten om kinderen met een beperking les te geven en hulp te bieden.

Hiermee realiseren  we meer begrip aangaande diversiteit, discriminatie en gelijke rechten. Deze bewustwording is gericht op medeleerlingen, leerkrachten, schoolleiders en ouders, zodat leerlingen met leerproblemen en/of handicaps zich welkom en gerespecteerd voelen.

De volgende (deel-) projecten vallen hieronder:

Reguliere scholen als partner op weg naar (meer) inclusieve scholen

Inclusief onderwijs vergt dat scholen klaar staan voor maatwerk voor leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften. Hiervoor organiseert Niketan trainingen voor schoolleiders en leerkrachten van 20 reguliere scholen. Ook organiseren we bijeenkomsten met ouders en leerlingen om het integreren van leerlingen met een handicap te vergemakkelijken.

Tegelijkertijd worden leerlingen van het Niketan project voorbereid op hun transitie naar de reguliere school. Dit is een zorgvuldig gepland proces tussen Niketan en de reguliere school, waarbij leerlingen met een handicap geleidelijk aan meer tijd door brengen op de reguliere school. De nadruk ligt voorlopig op leerlingen met een niet te ernstige beperking.

Stories for Inclusion

Om begrip voor diversiteit en inclusief gedrag te bevorderen, en gebaseerd op (inter-) nationale verdragen en wetgeving, zijn we dit project gestart samen met Biblionef Nederland Als lobby middel voor inclusiviteit worden kinderboeken ingezet die gaan over karakters met een handicap. Uit onderzoek is gebleken dat er een groot gebrek is aan zichtbare rolmodellen voor en van kinderen met een beperking, in kinderboeken en op school. Het eerste boek – “Mijn naam is Runa” – is het waargebeurde verhaal van Runa die in Bangladesh woont en een spastische verlamming heeft. Het project ambieert meerdere boeken te ontwikkelen, ook door samenwerking met lokale kinderboekenschrijvers en illustratoren.

Niketan werkt samen met het Ministerie van Onderwijs.

Lees hier meer over inclusief onderwijs en hoe Niketan kinderen voorbereiden op werk.

Ondersteun dit project

Draag bij aan de projecten voor inclusief onderwijs met een donatie of help ons op een andere manier.

Doneer nu

Of help mee op een andere manier.

Projectkosten

Totaal Per kind
€1470 €21
per jaar
€1,75
per maand

Verhalen

Nieuws

27 juni 2023 Een lesje: ‘Ervaar het maar’ voor basisschool leerkrachten

Inclusief onderwijs wordt gezien als de betaalbare oplossing voor speciaal onderwijs, het zorgt er voor dat het kind…

Lees verder

3 december 2020 Ambassadeur ontvangt eerste Runa boekje

De Wereld Gehandicapten dag wordt jaarlijks gevierd op 3 december. Om de volledige en gelijke deelname van personen…

Lees verder

4 juni 2023 Stories for Inclusion

“Hallo, ik ben Runa.  Ik heb een spastische verlamming en woon op het platteland van Bangladesh. Omdat ik…

Lees verder

Onderwerpen

  • Onderwijs

    Het bieden van een uitdagende leeromgeving, dat uitgaat van de mogelijkheden en rekening houdt met de handicap.

  • Socialisatie

    Het actief bevorderen en stimuleren van de participatie van kinderen en jongeren met een handicap in de maatschappij.