Nieuws Stories for Inclusion

“Hallo, ik ben Runa.  Ik heb een spastische verlamming en woon op het platteland van Bangladesh. Omdat ik moeilijk loop en praat noemt iedereen mij ‘ die idioot’, zelfs mijn eigen ouders noemen me zo. Nu speel ik de hoofdrol in een voorleesboekje.  Ik vertel hierin aan mijn leeftijdsgenoten hoe het is om gehandicapt te zijn en continue vernederd te worden.  Mijn verhaal kent een verrassend eind, ik hoop dat ik daarmee de vooroordelen kan wegnemen’.

Het voorleesboekje ‘mijn naam is Runa’ is in samenwerking met stichting Biblionef  gemaakt, geschreven door Hijltje Vink en geïllustreerd door Lisanne Termoshuizen. Het boekje is onderdeel van het project ‘Stories for Inclusion’ en bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 jaar in Ghana en Bangladesh.

Stories for Inclusion

De reden voor dit project: waarom het belangrijk is

Kinderen met  een handicap worden vaak gemarginaliseerd en uitgesloten van de reguliere samenleving en het reguliere onderwijs, vooral in ontwikkelingslanden. Echter, de grootste barrière die kinderen met een handicap ervaren zijn negatieve houdingen en lage verwachtingen van wat ze kunnen. Kinderen  zonder handicap zijn zich meestal niet bewust van de problemen die hun leeftijdsgenootjes met een handicap hebben omdat ze deze kinderen zelden ontmoeten. Ze komen deze kinderen ook niet tegen afgebeeld in hun schoolboeken of leesboeken. Zelfs leerkrachten op reguliere scholen missen gedegen kennis over kinderen met een handicap.

Om een einde te maken aan de stigmatisering en kinderen met een handicap te helpen met het ontwikkelen van een positief gevoel van eigenwaarde, is het van belang dat er meer boeken op de markt komen.  Boeken die deze kinderen portretteren als multidimensionale, mondige individuen, waarin vooral hun capaciteiten in plaats van hun beperkingen worden beschreven. Verhalen verteld vanuit het perspectief van kinderen met een handicap (meisjes én jongens) die hun diverse raciale, etnische en culturele identiteiten weerspiegelen. Verhalen die illustreren hoe ze zinvol kunnen deelnemen aan de maatschappij zal een meer inclusieve houding t.o.v. mensen met een handicap bevorderen.

De activiteitenhandleiding die bij het boek “Mijn naam is Runa” hoort, stimuleert discussies over meningen en verwachtingen ten opzichte van kinderen met een handicap.

Het uiteindelijke doel van het ‘Stories for Inclusion’ project is inclusie en participatie van alle kinderen, ongeacht hun bekwaamheid, geslacht, sociale achtergrond of geloof.  Door het vertellen van verhalen van kinderen met een handicap op basisscholen en in gezinnen. Kinderen met een handicap worden meer zichtbaar, en  kinderen, leerkrachten en ouders leren meer over handicaps.

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Els Heijnen

Lees ook over onze samenwerking in het ‘We Care’ project.

Nieuws

4 juni 2024 Jaarverslag 2023

Met heel veel plezier delen we u hierbij de link naar ons jaarverslag. 2023 was het jaar…

Lees verder

18 juni 2024 Ben jij gelukkig?

Geluk is voor iedereen anders, maar het gevoel ontstaat van binnenuit. Vele factoren beïnvloeden je gevoel van geluk.

Lees verder