Nieuws Stories for Inclusion

Kinderen met een handicap worden vaak achtergesteld en geweerd in de reguliere samenleving en het reguliere onderwijs. Dit is in Nederland zo, maar in landen in ontwikkeling vaak nog meer. Wereldwijd  leven 93 miljoen kinderen met een handicap! Vaak worden deze kinderen buitengesloten, soms zelfs door hun eigen familie.

Ook in Ghana en Bangladesh, waar het project “Stories for Inclusion” uitgevoerd wordt. Dit uitsluiten kan komen door sociale dwang, culturele taboes en diepgewortelde vooroordelen. Discriminatie blijft hierdoor van generatie op generatie voortbestaan.

Echter, de grootste barrière die kinderen met een handicap ervaren, zijn negatieve houdingen en lage verwachtingen van wat ze kunnen. Kinderen zonder handicap zijn zich meestal niet bewust van de problemen die hun leeftijdsgenootjes met een handicap hebben. Omdat ze deze kinderen zelden ontmoeten. Ze komen deze kinderen ook nauwelijks of niet tegen in hun schoolboeken of leesboeken. Zelfs leerkrachten op reguliere scholen missen vaak gedegen kennis over kinderen met een handicap. Uit onze baseline studie blijkt dat veel kinderen met een handicap regelmatig uitgescholden worden en onvoldoende mee kunnen komen op scholen.

Voorleesboek: Mijn naam is Runa

Om begrip voor diversiteit en inclusief gedrag te bevorderen, zijn we het project Stories for Inclusion gestart samen met Biblionef Nederland. Als lobby middel voor inclusiviteit worden kinderboeken ingezet die gaan over karakters met een handicap. Het eerste boek – “Mijn naam is Runa” is het waargebeurde verhaal van Runa die in Bangladesh woont en een spastische verlamming heeft. Het boek wordt nu uitgedeeld in onze eigen scholen.  Leerkrachten en ouders zijn getraind hoe ze het boek kunnen voorlezen en hoe ze de activiteitengids kunnen gebruiken. Het Runa boek helpt kinderen de wereld om hen heen en hun eigen gevoelens en emoties te leren kennen en begrijpen. Ze herkennen zichzelf in het Runa boek en laten het boek aan hun familie lezen. We hopen dat op den duur alle kinderen bij hun naam genoemd gaan worden en niet meer voor dwaas of erger worden uitgescholden.

Stories for Inclusion

 

 

Nieuws

29 mei 2024 Ben jij gelukkig?

Geluk is voor iedereen anders, maar het gevoel ontstaat van binnenuit. Vele factoren beïnvloeden je gevoel van geluk.

Lees verder

11 december 2023 Hebben kinderen met een beperking ook rechten?

Kinderen hebben rechten, ze zijn tenslotte ook mensen. Alle mensenrechten gelden ook voor alle kinderen. Het maakt niet…

Lees verder