Projecten Onderwijs

“Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen” is doelstelling nummer 4 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werden opgesteld na de Millenniumdoelstellingen waarin we er onder andere voor moesten zorgen dat voor 2015 alle kinderen onderwijs genoten. Echter miljoenen kinderen met een verstandelijke of complexe handicap verlaten vroegtijdig de school of gaan helemaal niet naar school. Internationale organisaties en de overheid van Bangladesh hebben nog onvoldoende aandacht voor deze doelgroep.

Niketan geeft voorlichting aan ouders, traint leerkrachten, verbetert de kwaliteit van het onderwijs en zorgt voor betere onderwijsfaciliteiten en passende lesmethodes. Bij het verbeteren van het onderwijs richt Niketan zich vooral op het ontwikkelen van trainingen en thematisch lesmateriaal voor speciale basisschool leerlingen en vakgerichte opleidingen. We vinden het belangrijk dat het lesmateriaal aansluit bij de omgeving van de leerlingen en de samenleving waarin zij opgroeien.

Niketan doet er alles aan om de barrières voor mensen met een handicap op te heffen, zodat zij hun passende opleiding kunnen afmaken en toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Niketan werkt daarbij nauw samen met lokale gemeenschappen, de lokale en nationale overheid en onderwijsinstanties.

3 Projecten

Onderwijs

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs biedt thematisch onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Het daagt leerlingen uit, gaat uit van…

Bekijk het project
Onderwijs

Inclusief onderwijs

Inclusief  onderwijs is onderwijs waarbij kinderen met en zonder leerproblemen of met en zonder een handicap samen spelen…

Bekijk het project
Onderwijs

Levenslang leren

Jongeren met een beperking wordt meestal de mogelijkheid ontzegd om zelf beslissingen te nemen, vanwege vooropgezette ideeën en…

Bekijk het project