ProjectenOnderwijs

“Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen” is doelstelling nummer 4 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werden opgesteld na de Millenniumdoelstellingen waarin we er onder andere voor moesten zorgen dat voor 2015 alle kinderen onderwijs genoten. Echter miljoenen kinderen met een verstandelijke of complexe handicap verlaten vroegtijdig de school of gaan helemaal niet naar school. Internationale organisaties en de overheid van Bangladesh hebben nog onvoldoende aandacht voor deze doelgroep.

Niketan geeft voorlichting aan ouders, traint leerkrachten, verbetert de kwaliteit van het onderwijs en zorgt voor betere onderwijsfaciliteiten en passende lesmethodes. Bij het verbeteren van het onderwijs richt Niketan zich vooral op het ontwikkelen van trainingen en thematisch lesmateriaal voor speciale basisschool leerlingen en vakgerichte opleidingen. We vinden het belangrijk dat het lesmateriaal aansluit bij de omgeving van de leerlingen en de samenleving waarin zij opgroeien.

Niketan doet er alles aan om de barrières voor mensen met een handicap op te heffen, zodat zij hun passende opleiding kunnen afmaken en toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Niketan werkt daarbij nauw samen met lokale gemeenschappen, de lokale en nationale overheid en onderwijsinstanties.

3 Projecten

Onderwijs

Passend onderwijs

Het passend onderwijs biedt thematisch onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Het daagt leerlingen uit,…

Bekijk het project
Onderwijs

Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs wordt gezien als de betaalbare oplossing voor speciaal onderwijs, het zorgt er voor dat…

Bekijk het project
Onderwijs

Levenslang leren

Levenslang leren biedt 63 jongeren met een handicap onderwijs en sociale oefening om door te groeien…

Bekijk het project