Projecten Socialisatie

Het actief bevorderen en stimuleren van de participatie van kinderen en jongeren met een handicap in de maatschappij.

9 Projecten

Zorg

Vroeghulp

Vroeghulp is bedoeld voor ouders die vermoeden dat hun kind van 0 tot 5 jaar ontwikkelingsproblemen heeft en…

Bekijk het project
Samenleving

Bewustwording

We kunnen de kinderen sterker maken, maar we moeten ook proberen andere mensen bewust te maken en de…

Bekijk het project
Zorg

Zorg ontwikkelgroep

In de zorg ontwikkelgroep gaat het om 44 kinderen met een ernstige verstandelijke en vaak meervoudige…

Bekijk het project
Zorg

Beschermd wonen en werken

Beschermd wonen biedt een prettige gestructureerde leefomgeving waarin 24 uur zorg geboden wordt aan 11 jongens met een…

Bekijk het project
Onderwijs

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs biedt thematisch onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Het daagt leerlingen uit, gaat uit van…

Bekijk het project
Onderwijs

Inclusief onderwijs

Inclusief  onderwijs is onderwijs waarbij kinderen met en zonder leerproblemen of met en zonder een handicap samen spelen…

Bekijk het project
Onderwijs

Levenslang leren

Jongeren met een beperking wordt meestal de mogelijkheid ontzegd om zelf beslissingen te nemen, vanwege vooropgezette ideeën en…

Bekijk het project
Samenleving

Mantelzorg

Niketan biedt in Bangladesh in de thana’s Ghior en Daulatpur praktische thuishulp en mantelzorg aan 255 kinderen en…

Bekijk het project
Samenleving

Ons Kennisplein

Ons Kennisplein is hier om u te helpen! Omdat elk kind in Bangladesh kan leren. Online trainingen Voor…

Bekijk het project