Nieuws Twee veranda schooltjes overgedragen aan vrijwilligers

In 2019 ontstond het idee om te onderzoeken of we onze veranda schooltjes langzaam konden overdragen aan enthousiaste vrijwilligers. Behalve het verder professionaliseren van vrijwilligers en ouders hadden we ook tot doel hen te helpen bij het netwerken bij lokale overheden.

Ondanks of misschien wel dankzij het moeilijke jaar, is het met de eerste twee veranda schooltjes gelukt. De  vrijwilligers draaien nu iedere donderdag een veranda school met ieder zo’n 12 kinderen. De kinderen laten vooruitgang in hun ontwikkeling zien en hun ouders zijn tevreden. Het afgelopen jaar lag de focus natuurlijk ook vooral op het informeren over Corona, welke door het Ministerie van Vrouwenzaken ondersteund werd met een cheque van 30.000 tk (ongeveer 300 euro). Ook andere lokale overheden ondersteunde de veranda scholen van de vrijwilligers met hulpmiddelen en geld.     We hopen dat er meerdere  veranda schooltjes zullen volgen. De rol van Niketan/DRRA verschuift van ‘het runnen van de schooltjes’, naar het versterken en het bieden van ondersteuning, als ze tegen nieuwe uitdagingen aanlopen.

Lees ook het andere nieuws

veranda schooltjes

Nieuws

11 december 2023 Hebben kinderen met een beperking ook rechten?

Kinderen hebben rechten, ze zijn tenslotte ook mensen. Alle mensenrechten gelden ook voor alle kinderen. Het maakt niet…

Lees verder

25 september 2023 Kennisdelen via een kennisplatform

Een belangrijke doelstelling voor Niketan is het delen van kennis en kunde. De afgelopen 25 jaar hebben we…

Lees verder