Nieuws Covid-19 Update

Net zoals in Nederland, is Bangladesh sinds maart getroffen door de Covid-19 pandemie. En net zoals in Nederland, volgen ook de Bengalen de regels steeds minder op en heeft het virus de vrijheid om zich verder en verder te verspreiden.

Maar in Bangladesh is er helaas nog veel meer aan de hand. Want waar hier de ziekenhuizen en het personeel er alles aan doen om mensenlevens te redden, worden daar patiënten met Covid-19 geweigerd. Overheidssteun verdwijnt in de verkeerde zakken, met het gevolg dat de armoede enorm toeneemt. Men voorspelt dat ruim 41 % van de Bengalen straks weer onder de armoedegrens leeft.

Covid19In mei mochten we onze werkzaamheden weer voorzichtig oppakken, van het digitale onderwijs gingen we naar onderwijs aan huis. In kleine klasjes op de veranda van gezinnen thuis konden we onze zorg en onderwijs aan kinderen voortzetten. De kinderen waren ontzettend blij hun leerkracht weer in levende lijve te zien.  Maar onze vrees dat de kwetsbare kinderen met een meervoudige beperking stagnatie in de ontwikkeling zouden laten zien kwam uit.

 

 

 

“Door de Covid-19 crisis kan mijn zoon Alif (5 jaar) niet naar het centrum. Ik probeer hem thuis zijn therapie te geven, maar ik zie dat zijn lichamelijke conditie achter uit gaat. Ik krijg hem ook niet meer in zijn statafel, zijn benen kan ik niet meer strekken. Mijn man is zijn baan kwijt en daardoor kunnen we de epilepsie medicijnen voor Alif niet meer kopen. Ook kreeg Alif koorts, maar vanwege het virus mochten we niet met hem naar een dokter. We hebben geen inkomen en kunnen daardoor geen eten meer kopen. Gelukkig krijgen we financiële steun van Niketan, hiermee kunnen we wel weer wat medicijnen en eten kopen en kunnen we ons zelf in leven houden”. Moeder van Alif

De COVID-19 pandemie schaadt de gezondheid, het sociale en materiële welzijn van kinderen over de hele wereld, waarbij de armste kinderen, waaronder kinderen met een handicap zoals in Bangladesh, het hardst worden getroffen.

De schoolsluitingen, sociale afstand en opsluiting vergroot het risico van slechte voeding bij kinderen en hun blootstelling aan huiselijk geweld. We zien dat meer kinderen angst en stress ervaren. Ook al proberen we door het ontwikkelen en inzetten van een online lespakket het onderwijsverlies te verminderen, de armste kinderen met een handicap leven in slechte thuisleeromgevingen en hebben vaak geen internetverbinding. Daarbij ervoeren de meeste ouders te veel stress om goed voor hun kinderen te kunnen zorgen.

Lees ook over het effect van de overstromingen op het leven van kinderen met een beperking.

Nieuws

11 december 2023 Hebben kinderen met een beperking ook rechten?

Kinderen hebben rechten, ze zijn tenslotte ook mensen. Alle mensenrechten gelden ook voor alle kinderen. Het maakt niet…

Lees verder

25 september 2023 Kennisdelen via een kennisplatform

Een belangrijke doelstelling voor Niketan is het delen van kennis en kunde. De afgelopen 25 jaar hebben we…

Lees verder