Nieuws Corona update

In deze Corona crisis bellen we de gezinnen van onze kinderen/jongeren met een handicap 3 keer per week om te horen hoe het met ze gaat. Is er genoeg eten? Zijn de kinderen veilig?

Niketan heeft een korte, gestandaardiseerde vragenlijst ontwikkeld, die wordt gebruikt om te controleren of en zo ja, hoe de situatie voor een gezin verandert.

Alhoewel al onze kinderen en hun families gelukkig nog gezond zijn, kregen we vooral berichten van honger en toenemend huiselijk geweld. Het is niet eenvoudig om met een groot gezin in een klein golfplatenhuisje te vertoeven, wanneer de temperaturen oplopen en er zorgen zijn om werk en financiën. Maar dankzij de vele donaties van u, konden we in april de eerste 326 families van voedselpakketten voorzien. Deze ondersteuning zorgde voor positievere berichten. Zo vertelde een meisje dat ze veel verbaal en fysiek geweld ervoer van haar stiefvader. Maar dankzij het voedselpakket was haar stiefvader zo dankbaar dat hij haar positiever ging bejegenen.

Alternatieve programma’s

Er zijn in korte tijd alternatieve programma’s ontwikkeld. Fysiotherapeuten en leerkrachten leggen tijdens hun reguliere telefoontjes uit welke therapie-oefeningen de (groot)ouders met de kinderen kunnen doen. Welke activiteiten ze moeten uitvoeren zodat kinderen thuis kunnen blijven leren. Activiteiten zijn gericht op het stimuleren van taalgebruik, het ontwikkelen van  cognitieve vaardigheden of het verbeteren van fysiek functioneren. Er worden korte videoboodschappen gestuurd om uit te leggen wat van ouders wordt verwacht.  Ouders wordt gevraagd om korte videoclips terug te sturen, waarin wordt getoond hoe kinderen thuis oefenen en leren.

Financiële ondersteuning

Om onze kinderen ook de komende 3 maanden te helpen, kunnen we dankzij onze particuliere donateurs, diverse fondsen en de verdubbeling van Wilde Ganzen structurele financiële steun bieden aan 565 gezinnen.  Via mobiel bankieren krijgen de gezinnen  geld voor voedsel en/of medicijnen, huur of andere noodzakelijkheden om de crisis door te komen. Om nauwkeurig te kunnen volgen of de gezinnen het geld nodig hebben, of ze het hebben ontvangen en wat ze ermee hebben gedaan, hebben we ons monitoringssysteem verder ontwikkeld en uitgebreid.

Gewoon doorgaan

De projecten gaan dus in aangepaste vorm door. De medewerkers werken harder dan ooit. Niet alleen moeten ze aangepaste lessen verzinnen en videoboodschappen maken. Ook moeten ze de kinderen en hun gezinnen veel intensiever volgen en monitoren. Daarbij maken ze voedselpakketten klaar voor gezinnen en zorgen ze voor een eerlijke distributie.

De woonvoorziening, zorgboerderij en houtwerkplaats zijn gewoon open gebleven en blijven dat ook in de komende tijd. Trainingen, netwerkbijeenkomsten en besprekingen met de lokale overheid kunnen momenteel niet plaatsvinden en worden zoveel mogelijk verzet naar later dit jaar.

We hopen voor onze kinderen, dat de situatie snel verandert. Echter in Bangladesh verwachten ze de piek pas begin juni (na het Suikerfeest verlof) en versoepeling van de regels voor scholen zal tot zeker eind juni op zich laten wachten.  Bovendien waarschuwen wetenschappers nu al voor de volgende mogelijke crisis voor Bangladesh.  Door de drastische verbetering van luchtkwaliteit verwachten ze extreem hevige regenbuien in de moesson met overstromingen tot gevolg.

Lees ook de eerdere berichtgeving over Corona

Nieuws

4 juni 2024 Jaarverslag 2023

Met heel veel plezier delen we u hierbij de link naar ons jaarverslag. 2023 was het jaar…

Lees verder

18 juni 2024 Ben jij gelukkig?

Geluk is voor iedereen anders, maar het gevoel ontstaat van binnenuit. Vele factoren beïnvloeden je gevoel van geluk.

Lees verder