Verhaal The Banyan Trust

Stichting The Banyan Trust is opgericht in 1998 in Nederland en Engeland met als doel structurele hulp te bieden aan kinderen met een handicap in India en elders. In nauwe samenwerking met lokale partnerorganisatie OFFER werd het Apanjan Project opgericht, wat inmiddels is verhuisd naar het West Bengaalse platteland en uitgegroeid tot een bruisende leefgemeenschap.

Sinds maart 2008 heeft Stichting The Banyan Trust met het Sanjeevani Centrum haar horizon verbreed naar Bangladesh. in de hoofdstad Dhaka biedt het Sanjeevani Project gespecialiseerde hulp aan kansloze, gehandicapte kinderen in een straatarme sloppengemeenschap.

In 2014 is het Sanjeevani centrum ondergebracht bij Stichting Niketan, die het management in Bangladesh voor het project op zich heeft genomen. Niketan heeft het project omgedoopt tot het Amar Joti Badda centrum. Uw contributie via Stichting The Banyan Trust blijft evenwel direct ten goede komen aan de kinderen van Amar Joti Badda die uw hulp zo hard nodig hebben.

In het Amar Joti Badda centrum staan drie hoofdthema’s centraal, zorg, onderwijs en samenleving.  De school biedt mantelzorg, zorg, passend en vakgericht onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 25 jaar. Wanneer ze ouder worden proberen ze ze te begeleiden naar een betaalde baan.

Maak kennis met de Amar Joti Badda kinderen : Shaon, Beauty, Runa, Hosain, RahimSonia, Josna, Shipu en Sohel.