Verhaal Kerk in Actie

Kerk in Actie heeft jarenlang met Stichting Niketan samengewerkt en het werk in Bangladesh financieel ondersteund. De samenwerking is altijd goed verlopen. Soepele communicatie en rapportages van hoge kwaliteit zijn hiervan enkele voorbeelden.
Niketan weet met haar lokale partner in Bangladesh impact te hebben op vele kinderlevens in Bangladesh. Het werk heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een holistisch programma, waarbij directe steun aan kinderen met een beperking hand in hand gaat met voorlichting,  lobby en ondersteuning van ouders/verzorgers.
We wensen Niketan veel succes met het waardevolle werk en hopen dat u hen hierbij wilt helpen!