Home onze aanpak

Niketan luistert naar de individuele behoeften van elk kind en geeft ze de vrijheid om zich te ontwikkelen op basis van hun eigen tempo.

We bieden kinderen met een complexe handicap onderwijs, een voedzame maaltijd en paramedische zorg. Wanneer ze ouder worden volgen we ze en passen we onze zorg aan op hun ondersteuningsbehoefte. We helpen ze om voor zichzelf op te komen en bij het ontwikkelen van talenten. Familie, zorgverleners en leerkrachten helpen we te begrijpen wat de behoeften van het kind is. Niketan biedt kinderen met een complexe handicap in Bangladesh een volledige pakket aan zorg.

We leveren op districtsniveau een directe bijdrage aan de structurele verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen en jong volwassenen met een complexe verstandelijke of lichamelijke handicap. Daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen met een complexe handicap is alleen mogelijk door een aanpak die zich richt op alle aspecten van hun leven.

We leggen verbindingen met het eigen sociale netwerk en met lokale partijen zoals overheden, politie en medische zorg, streven we naar lokaal initiatief en leiderschap. Niet alleen maar vragen/wachten op de nationale overheid,  maar samen met familie, partnerorganisaties en andere lokale betrokkenen zelfstandig werken aan duurzame oplossingen. We streven naar zelfstandigheid van de kinderen en hun families in de Bengaalse context, waarvoor op den duur financiële steun vanuit Nederland niet meer noodzakelijk is.

Een kwestie van geduld en vastberadenheid

De  vaardigheid om te beslissen over je eigen toekomst leer je niet van de één op andere dag. Daar voor moet je aan de hand genomen worden en stap voor stap leren wat het betekend als je je eigen keuze maakt.

Wanneer ouders zich met hun jonge kind bij ons melden, zien we vaak kwetsbare zwaar beperkte kinderen en ouders die niet tot nauwelijks inzicht hebben in de zorgvraag van hun kind. Ze zien het kind als last en worden door hun omgeving genegeerd. We leren de ouders dat hun kind er mag zijn, het lief te hebben en hoe ze de ontwikkeling van het kind kunnen stimuleren. Wanneer het kind zich begint te ontwikkelen zien we ouders trots worden, adequaat reageren op de zorgvraag en het zelfbeeld van het kind toenemen. Met het toenemende zelfvertrouwen ontwikkelen de kinderen hun cognitieve, schoolse en sociale vaardig,-heden.  Spelenderwijs leren ze keuzes maken en zo hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Veel kinderen stromen uiteindelijk door naar het speciaal onderwijs en sommige kinderen weten zich te handhaven in het reguliere onderwijs.  We ondersteunen ouders en jongeren bij het verkrijgen van de financiële zorgondersteuning van de overheid en zien dat daardoor de ouders meer inkomsten weten te genereren. Na hun school carrière zien we ze als jongeren terug komen om binnen het vakgerichte onderwijs vaardigheden te leren die ze nodig hebben in hun volwassen leven. Op weg naar volwassenheid leren we de jongeren wat hun positieve karakter eigenschappen zijn, dat ze er mogen zijn, we stimuleren hun zelfstandigheid en assertiviteit.  We leren ze hun eigen beslissingen te nemen, spelen nog even voor vangnet voordat we ze op eigen benen de wijde wereld in sturen.