NieuwsJaarverslag 2019

Iedere dag zetten wij ons in om er voor te zorgen dat ieder kind liefde zorg en onderwijs krijgt. Zo  toverden we in 2019 bij 574 kinderen met een handicap en hun familie, een lach op hun gezicht en ondersteunden we ze bij het zetten van een volgende stap naar een betere toekomst.

Een jaar van feest ….

2019 was het jaar waarin we voor het eerst de diploma’s voor de ‘My Way to Work’ training aan een grote groep van onze jongeren konden uitreiken. Ze hebben er iets langer over gedaan, maar uiteindelijk zijn ze allemaal met vlag en wimpel geslaagd. De training is bedoeld om de jongeren voor te bereiden voor praktisch werk in hun omgeving en met een aantal jongeren is dat inmiddels ook gelukt.

Het was ook het jaar dat onze woonvoorziening ‘Afroza’s place’ 10 jaar bestond. We hebben dat met alle kinderen en hun families gevierd. De kermis op ons centrum was een groot succes en heeft de band onderling en met de omgeving weer extra versterkt.

Ook op het gebied van seksuele voorlichting hebben we ons werk voortgezet. Dit jaar hebben we een tweede groep van 30 meisjes getraind. De verhalen die daarbij naar boven kwamen waren hartverscheurend en tonen aan hoe kwetsbaar jonge meisjes nog zijn; zeker als ze ook nog een verstandelijke beperking hebben. Onze expertise wordt bijzonder gewaardeerd door overheid en andere organisaties actief op dit gebied en we worden regelmatig gevraagd deel te nemen in nationale advies commissies.

en verdriet!

Lithon, die pas een paar jaar op ons centrum was, is dit jaar het slachtoffer geworden van de schokkende manier waarop jongeren met een verstandelijke beperking soms worden mishandeld. Hij is eerst op straat mishandeld, en daarna ook door de artsen in het ziekenhuis met verkeerde medicatie dat hij het niet heeft overleefd. Het is een extra stimulans om ons te blijven inzetten om de beeldvorming van deze jongeren te verbeteren.

Duurzame betrokkenheid

Liever dan een ‘exit strategie’ ontwikkelt Niketan een ‘strategie van duurzame betrokkenheid’, waarbij de ouders en hun kinderen, de lokale en nationale overheid en iedereen die deze groep kwetsbare kinderen en jongeren een goed hart toedraagt zich optimaal in kan zetten om deze groep minder kwetsbaar en meer deel van de samenleving te kunnen maken. Dat is onze visie en dat zal ook het fundament van het nieuwe 5 jaren plan zijn wat we in 2020 zullen ontwikkelen.

Wij bedanken onze donoren, particuliere donateurs en vrijwilligers voor hun steun in 2019

Om ons jaarverslag te lezen klikt u op de foto hieronder, of download ons jaarverslag 2019 en de jaarrekening

Jaarverslag 2019

Nieuws

12 december 2022 De zon schijnt weer in onze school in Dhaka

In eerdere nieuwsbrieven vertelden wij u over de tegenslagen die we in onze school in Dhaka hadden.

Lees verder

12 december 2022 Familieleven in Bangladesh en de rol van vaders

Ik kom nu al bijna 30 jaar in Bangladesh en blijf mij verbazen over het familieleven in dit…

Lees verder