Nieuws Wat hebben we samen bereikt in 2016?

Wij hebben het jaar 2016 afgesloten en zijn ontzettend trots dat we zoveel hebben bereikt. Vorig jaar konden we het verschil maken in de levens van 517 kinderen en jongeren.

In 2016 hebben we de eerste stapjes gezet om onze aanpak met anderen te delen en zo ons bereik te vergroten. We hebben contacten gelegd met de Parents Association; we hebben de contacten met de overheid, zowel de Ministeries in Bangladesh, als de Ambassade in Den Haag  geïntensiveerd en we zullen in de komende jaren daadwerkelijke stappen gaan maken om onze jarenlange ervaring te delen met anderen die hetzelfde voor ogen staat. Zodat we met uw steun en onze activiteiten en vernieuwing meer kinderen kunnen bereiken. Weliswaar indirect, maar we verwachten wel dat dit een bijdrage levert waarin alle partijen, overheid, instellingen en NGO’s beter in staat zijn de kinderen en hun ouders te helpen om een zo normaal en gelukkig mogelijk leven te kunnen leiden.

Niketan zal ook in de komende jaren heel nauw betrokken blijven bij het werk op de dagcentra en in de dorpen. Wat ook niet zal veranderen is dat Niketan het ‘verhaal’ van ieder kind waar we mee werken kent. Alleen op die manier kunnen we de kwaliteit handhaven waar de kinderen recht op hebben, die we aan onze donateurs beloven en die voor ons vanzelfsprekend is. Alleen op die manier zijn we in staat om effectief bij te dragen aan de verbinding van uitvoering naar beleid.

Benieuwd wat we in 2016 gedaan hebben en wat onze toekomstplannen zijn, lees het jaarverslag 2016 en bekijk onze jaarrekening

Om een beeld te krijgen van de activiteiten van Niketan over de jaren heen, zie onze voorgaande jaarverslagen.

Nieuws

29 mei 2024 Ben jij gelukkig?

Geluk is voor iedereen anders, maar het gevoel ontstaat van binnenuit. Vele factoren beïnvloeden je gevoel van geluk.

Lees verder

11 december 2023 Hebben kinderen met een beperking ook rechten?

Kinderen hebben rechten, ze zijn tenslotte ook mensen. Alle mensenrechten gelden ook voor alle kinderen. Het maakt niet…

Lees verder