Over Niketan

Bestuur en toezicht

Niketan is een non-profit organisatie met een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers, zij ontvangen uitsluitend een vergoeding voor de werkelijke kosten die zij maken in het kader van de uitvoering van hun bestuurstaken.

Het bestuur van Niketan heeft een evenwichtige samenstelling. Onze stichting wordt te allen tijde bestuurd door ten minste drie bestuurders met evenveel stemrecht. Geen van deze drie bestuurders voeren een gemeenschappelijke huishouding of komen uit één gezin.

Het bestuur:

  • is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid, budget en resultaten;
  • ziet erop toe dat de activiteiten van Niketan gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen en bijdragen aan de gestelde missie;
  • beoordeelt het meerjarenplan en de afzonderlijke jaarplannen en begroting en toetst de voortgang van de plannen gedurende het jaar;
  • beslist over aanpassing van plannen, budgetten en investeringen;
  • waakt voor verstrengeling van belangen tussen stichting en bestuursleden en/of medewerkers.

Onze bestuurders zijn zo gekozen dat de kans op belangenverstrengeling miniem is. Om dit transparant te maken publiceren wij op onze website de overige activiteiten van bestuurders.

Daarnaast heeft Niketan een Raad van Advies. Deze raad fungeert als een klankbordgroep die met een strategische blik kijkt naar de omgeving waarin Niketan opereert en naar de ontwikkelingen hierin.

Niketan heeft een ANBI-verklaring en is een door het CBF erkend Goed Doel.

Niketan is erkend! Bekijk ons CBF-erkenningspaspoort. CBF-erkend goed doel.

Het CBF-Erkenningspaspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Transparantie in één oogopslag dus.

Het bestuur

Rutger- Jan Schoen

Voorzitter

In functie sinds

27 maart 2014

Beroep

communicatie adviseur Internationale Samenwerking

Antoinette Termoshuizen

Secretaris, Projectcoordinator

In functie sinds

6 augustus 1998

Beroep

Special Education Counselor

Saskia Caspari

penningmeester

In functie sinds

1 juni 2023

Beroep

Structured Finance Specialist

Joost Kurstjens

algemeen bestuurslid

In functie sinds

1 juni 2023

Beroep

Intern Accountant-senior

Marion Elzenaar

zorg coordinator

In functie sinds

1 april 1999

Beroep

begeleider leer werk centrum

Els Heijnen - Maathuis

algemeen bestuurslid

In functie sinds

1 februari 2020

Beroep

senior educatie adviseur

Externe Fondsenwerver

Betty Jelier

fondsenwerver

In functie sinds

1 maart 2020

Beroep

Zelfstandige Fondsenwerver

Goodwill Ambassadors

Dinat Jahan Munni

Ambassadeur

In functie sinds

1 januari 2019

Beroep

Zangeres / Presentatrice

Istiak Nasir

Ambassadeur

In functie sinds

14 februari 2019

Beroep

Stand-up comedian

Raad van Advies

Felix Piguillet

Lid

In functie sinds

2017

Beroep

oud voorzitter Niketan en oud regiomanager verstandelijke gehandicaptenzorg bij Ipse de Bruggen

Ella de Voogd

Lid

In functie sinds

2017

Beroep

gepensioneerd, senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Runa Laila

Lid

In functie sinds

2024

Beroep

researcher en consultant