Nieuws Inclusie in de SRGR-gezondheidszorg

Het “We Care”-project heeft een bijdrage geleverd aan het versterken van een meer inclusieve SRGR-gezondheidszorg in Bangladesh. Ook kwetsbare jongeren, mensen met een beperking en jongeren uit minderheidsgroeperingen kunnen nu met hun vragen terecht bij SRGR-gezondheidszorg. De kwaliteit van SRGR-diensten is hierdoor verbeterd, zowel binnen de lokale overheid als in dorpen en op scholen.

Sinds de start van het project in 2019 werkte het We Care-project aan het verbeteren van informatie over Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) en inclusieve gezondheidszorg. Om dit te bereiken heeft het We Care-team verschillende curricula ontworpen met bijbehorende tools, zoals animatiefilmpjes, oefenbladen en pictogrammen.

 

Er zijn trainingen gegeven om gezondheidsprofessionals, supervisors en SRGR-trainers te trainen in lesmethoden, curriculumontwikkeling en inclusiviteit. De instituten voor technisch en beroepsonderwijs hebben nu verbeterde curricula, en circa 460 gezondheidsfunctionarissen zorgen voor verbeterd toezicht op en ondersteuning voor SRGR-diensten. De Family Welfare Visitors (FWV’s) en Family Welfare Assistants (FWA’s) worden nu getraind met de nieuwe curricula. 20 Sub-Assistant Community Medical Officers (SACMO’s) geven momenteel interactieve trainingen.

Het project heeft niet alleen gunstige gevolgen voor mensen op individueel niveau, maar ook voor organisaties, onderwijsinstellingen en nationale instellingen. Door het geven van trainingen, SRGR-curricula te evalueren en continu kennis te verspreiden, hebben mensen in Bangladesh betere toegang tot SRGR-voorzieningen gekregen.  En meer respect voor SRGR. Het project is inmiddels succesvol afgerond en het trainingsmateriaal is geïntegreerd in het overheidssysteem van Bangladesh. Het land ontwikkelt zich langzaam maar zeker in de richting van meer inclusieve en respectvolle SRGR-gezondheidszorg.

Een leerzaam proces

Voor Niketan was het leerzaam om in een consortium te zitten met KIT, Rutgers en overheidsinstellingen in Bangladesh. Met onze specifieke deskundigheid hebben we ervoor gezorgd dat de behoeften van mensen met een beperking consequent werden meegenomen in de ontwikkeling van curricula tot en met het daadwerkelijk geven van trainingen aan de doelgroepen. We zijn er trots op dat we een klein onderdeel van dit consortium zijn geweest en dat onze inspanningen de SRGR-gezondheidszorg in Bangladesh inclusiever zullen maken.

Het We Care-project was een NUFFIC-project en werd uitgevoerd door een consortium bestaande uit KIT, Rutgers, RedOrange, Niketan, NIPORT en DGFP in Bangladesh.

Nieuws

25 september 2023 Kennisdelen via een kennisplatform

Een belangrijke doelstelling voor Niketan is het delen van kennis en kunde. De afgelopen 25 jaar hebben we…

Lees verder

20 september 2023 “Stories for Inclusion”: een project ‘Learning Brief’

Dit project – een samenwerking tussen Stichting Niketan en Biblionef Nederland – is gebaseerd op de overtuiging…

Lees verder