Nieuws Hoog bezoek van Staatssecretaris uit Bangladesh.

In augustus bezocht de staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken uit Bangladesh, de VN in Genève en diverse programma’s voor mensen met een beperking in Nederland.

Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap (Convention on the Rights of Persons with Disabilities; CRPD) heeft als doel volledige inclusie van personen met een beperking in de maatschappij.

Het beschrijft de voorwaarden waaraan landen moeten voldoen om te zorgen dat de rechten van mensen met een beperking gewaarborgd zijn. Bangladesh heeft dit verdrag in 2008 al geratificeerd en maakt sindsdien stappen in de goede richting.  Sinds 2013 heeft Bangladesh niet alleen wetten gericht op personen met lichamelijke en complexe beperkingen, maar wordt er ook gewerkt aan de implementatie.

Bezoek aan VN in Genève

In de laatste week van augustus reisde Farida Yesmin (directeur van DRRA onze partnerorganisatie) in een kleine delegatie van Bangladesh naar de VN in Genève om de eerste versie van de nationale CRPD rapportage te bespreken. De delegatie werd geleid door de Minister van Informatie en Broadcasting en de Staatssecretaris van het Ministerie van Sociale zaken. Uit de rapportage blijkt dat er in de afgelopen jaren veel gedaan is voor de doelgroep. Zo is er een sociaal vangnet, zijn er diverse speciale scholen geopend, gaan kinderen met een handicap naar reguliere scholen en zijn er werkplekken gerealiseerd. Maar er is nog een lange weg te gaan om echte inclusie te bewerkstelligen vooral voor meisjes en vrouwen met een handicap. Zij hebben niet dezelfde rechten en kansen als mannen met een handicap en worden nog veel uitgebuit.  Ook kinderen met een beperking worden nog vaak ingezet als bedelaar of goedkope arbeidskracht.  Verder blijkt dat nog veel ouders hun kind met complexe handicap laten versterven. (Download hier de presentatie van het rapport).

Niketan en haar partner DRRA zetten zich al 25 jaar in voor kinderen met een complexe verstandelijke beperking. De laatste jaren wordt de samenwerking met de overheid veel praktischer en constructiever. Onze ervaringen op lokaal niveau zijn een welkome aanvulling voor beleidsmakers op nationaal niveau.

staatssecretaris

Bezoek Nederland

Om Farida Yesmin en de Staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken op informele wijze kennis te laten maken met hoe we in Nederland inclusie en participatie bewerkstelligen zijn ze een paar dagen onze gast geweest. We hebben ze meegenomen naar dagbesteding, werkplekken en een woonvoorziening voor jongeren. Zo brachten wij een bezoek aan lunch café Brownies&Downies, aan Buitengoed Dorrepaal, maar ook aan een ouder initiatief als “Woonzorggroep Rode Olifant” in Delft. Er kwamen veel vragen over de financiering van de zorg. De staatssecretaris is pas onlangs benoemd in zijn functie op dit Ministerie en wil zich inzetten voor een duurzame verbetering van de zorg van deze kwetsbare groepen in Bangladesh.

We zien dit bezoek als een mooie basis voor de komende jaren om de nationale bestuurders in Bangladesh nog meer  bij ons werk op lokaal niveau te betrekken.

Nieuws

4 juni 2024 Jaarverslag 2023

Met heel veel plezier delen we u hierbij de link naar ons jaarverslag. 2023 was het jaar…

Lees verder

18 juni 2024 Ben jij gelukkig?

Geluk is voor iedereen anders, maar het gevoel ontstaat van binnenuit. Vele factoren beïnvloeden je gevoel van geluk.

Lees verder