Nieuws Hoe zorg aan huis (sociale) armoede bestrijdt

Onze veranda schooltjes lijken een oplossing te zijn voor het duurzaam verankeren van zorg en onderwijs in lokale gemeenschappen. Het zorgt voor meer zichtbaarheid, voor meer begrip bij omwonenden en daardoor minder uitsluiting.

De pandemie liet ons zien dat de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind het aller belangrijkste is. Kinderen die gestimuleerd worden door hun ouders en omgeving lieten ook gedurende de pandemie en schoolsluiting vooruitgang zien in de fysieke en sociale ontwikkeling, evenals in taal- en cognitieve vaardigheden. Deze ontwikkelingen motiveren ouders om de intensieve oefeningen met hun kind te blijven doen. Wanneer ouders in zo’n positieve spiraal zitten, stralen zij kracht uit naar de gemeenschap. De gemeenschap wordt opener, er is meer acceptatie en daardoor meer inclusie.

De kinderen die stagneerden in hun ontwikkeling hebben vaak ouders die zelf in hun jeugd geen onderwijs hebben genoten, een ontwikkelingsachterstand hebben, of woonachtig zijn bij hun grootouders. Doordat de (groot)ouders vaak zelf lichamelijk en sociaal ongemak  ervaren en een innerlijke drive missen om het beste uit de situatie te halen belanden zij eerder in een negatieve spiraal. En juist dan moeten we investeren in een sociale en begripvolle omgeving, die het gezin ondersteunt in plaats van links laat liggen. Eenvoudig is dat niet, maar door het aanstellen van buddy’s, het organiseren van dorpsbijeenkomsten en het in gesprek gaan met de gemeentes gaan we de uitdaging wel aan. Alleen door het doorbreken van deze spiraal kunnen we de sociale armoede verminderen en ook de kracht van kinderen met een handicap laten zien.

Lees meer over onze mantelzorg activiteiten.

Nieuws

4 juni 2024 Jaarverslag 2023

Met heel veel plezier delen we u hierbij de link naar ons jaarverslag. 2023 was het jaar…

Lees verder

18 juni 2024 Ben jij gelukkig?

Geluk is voor iedereen anders, maar het gevoel ontstaat van binnenuit. Vele factoren beïnvloeden je gevoel van geluk.

Lees verder