Verhaal Imran

Zeven jaar geleden, op de leeftijd van 17, werd Imran een bewoner van Afroza’s Place. Dit is een beschermde woonvoorziening voor complexe gehandicapte jongeren.

Imran was een stille behoedzame jongen, zijn ogen vol agressie en angst. Zijn communicatie met anderen bestond uit geslagen worden of terugslaan. Na het overlijden van zijn vader werd Imrans gedrag onhoudbaar en zijn moeder voelde zich genoodzaakt hem naar de woonvoorziening van Niketan te brengen.  De eerste maanden had Imran veel moeite zich aan te passen, hij lokte bij de andere bewoners moeilijk gedrag uit en de onervaren zorg-moeders zaten vaak met hun handen in het haar. Maar de dagelijkse structuur, positieve benadering en duidelijke communicatie wierp zijn vruchten af. Imran werd rustiger, hij begon te zingen en te praten en zijn ogen begonnen te stralen. Hij maakte vrienden, leerde sociale vaardigheden en voor kippen en schapen zorgen. Zijn eigenwaarde veranderde en zelfstandigheid groeide. Nu staat Imran bekend als zorgzame behulpzame jongeman,  hij helpt de zorg-moeders bij allerlei huishoudelijke activiteiten en doet zelfstandig boodschappen in een naburig dorp.

Uw hulp is nodig om Imran ook in de toekomst een veilige leef en werkomgeving te geven.

Doneer nu