Nieuws De armoede neemt toe!

Wereldwijd heeft het Corona virus het afgelopen jaar geleid tot een ongekende stijging van de armoede, zo ook in Bangladesh.

Uit een enquête onder huishoudens van het South Asian Network on Economic Modeling (SANEM) in november-december 2020 blijkt dat het armoedecijfer in Bangladesh is gestegen van 20 procent in 2019 tot 42 procent tegen eind 2020.  Vooral de ouders in ons slum project in Badda zijn hard geraakt, zij zijn actief in de kledingindustrie of informele sector en zijn veelal hun baan kwijt geraakt. Om deze ouders er bovenop te helpen kunnen we ze de komende maanden dankzij giften van de Banyan Trust helpen te investeren  in ricksjaw vans, ricksjaws en naaimachines. Daardoor zijn ze instaat het inkomen van hun familie enigszins op pijl te houden.

De scholen zijn nog steeds dicht.

De meeste scholen zijn nu al een jaar dicht, wat een enorm gemis is voor onze kinderen. Het blijft onduidelijk wanneer de overheid de scholen weer open laat gaan. Alternatief onderwijs van 30 minuten per dag via de TV wordt door de overheid aangeboden, maar veel families hebben geen TV of elektriciteit.  Ook zijn de meeste ouders onvoldoende in staat om thuisonderwijs te geven. Maar de kinderen hoeven in Bangladesh het jaar niet over te doen, ze zijn allemaal overgegaan naar het volgende schooljaar.  Het is nog maar de vraag hoeveel kinderen (met en zonder een handicap) straks weer naar school gaan. Veel meisjes zijn uitgehuwelijkt en zullen hun opleiding nooit afmaken. Gelukkig kunnen wij door onze veranda scholen alle kinderen in ieder geval een keer per week zorg en onderwijs bieden. De veranda scholen zorgen voor meer inclusie in de community,  zo schrijft een dorpsbewoner : ‘voordat er een veranda school in ons dorp was, was er weinig begrip voor kinderen met een handicap en hun families. Nu worden ze niet meer genegeerd en zijn ze onderdeel van het dorpsleven’.

Het zijn lessen die we eerder geleerd hebben in afgelegen gebieden en die nu op grotere schaal bevestigd worden. We zullen deze lessen meenemen in het verder vormgeven van ons werk in Bangladesh. De gevolgen van de pandemie voor een land als Bangladesh zijn nog moeilijk in te schatten, maar veel van de eerdere vooruitgang zal tenietgedaan
worden. Het werk van Niketan is met de toenemende armoede en bestaansonzekerheid meer nodig dan ooit.

Lees ook wat Niketan de komende vijf jaar wil bereiken.

Nieuws

4 juni 2024 Jaarverslag 2023

Met heel veel plezier delen we u hierbij de link naar ons jaarverslag. 2023 was het jaar…

Lees verder

18 juni 2024 Ben jij gelukkig?

Geluk is voor iedereen anders, maar het gevoel ontstaat van binnenuit. Vele factoren beïnvloeden je gevoel van geluk.

Lees verder